Cách không lưu lịch sử web trên Chrome, Microsoft Edge

Trong bài viết này, Trải Nghiệm Số xin chia sẻ một cách không lưu lịch sử web. Nó giúp bạn duyệt web trong chế độ bình thường mà dữ liệu, lịch sử duyệt web không được ghi lại vào máy tính.

Mặc định, khi bạn duyệt web trên trình duyệt bất kỳ ở chế độ bình thường thì mọi dữ liệu, bao gồm lịch sử duyệt web đều được lưu vào máy tính để phục vụ việc sử dụng lại trong lần truy cập sau nếu bạn chưa xóa chúng. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng đến sự riêng tư và bảo mật cho nên chế độ duyệt web ẩn danh/riêng tư ra đời. Với chế độ duyệt web ẩn danh thì dữ liệu, lịch sử duyệt web của trình duyệt sẽ không được lưu lại.

Thủ thuật này áp dụng cho hai trình duyệt là Chrome và Microsoft Edge.

Cách không lưu lịch sử web trên Chrome

Để ngăn Chrome lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web ngay cả ở chế độ bình thường, bạn làm theo các bước sau.

Bước 1: Bạn nhập regedit vào hộp tìm kiếm trong hộp Search hay trình đơn Start để mở Registry Editor.

Bước 2: Bạn điều hướng tới ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPolicies.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v1Bước 3: Bạn bấm chuột phải lên thư mục Policies > chọn New > Key > đặt tên cho khóa mới là Google.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v3Bước 4: Tiếp tục, bạn bấm chuột phải lên khóa Google > chọn New > Key > đặt tên cho khóa con là Chrome.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v4Bước 5: Từ khung bên phải của khóa Chrome, bạn bấm chuột phải > chọn New > DWORD (32-bit) Value > đặt tên là SavingBrowserHistoryDisabled.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v5Bước 6: Bạn bấm đúp lên SavingBrowserHistoryDisabled > nhập 1 vào hộp Value data > bấm OK.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v6Bước 7: Bạn cho máy tính khởi động lại.

Khi bạn muốn quay về trạng thái như trước cho Chrome lưu dữ liệu, lịch sử duyệt web thì đặt Value data là 0 cho SavingBrowserHistoryDisabled hoặc xóa luôn DWORD này.

Cách không lưu lịch sử web trên Microsoft Edge

Để ngăn Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11/10, bạn hãy làm như sau.

Bước 1: Bạn nhập regedit vào hộp tìm kiếm trong hộp Search hay trình đơn Start để mở Registry Editor.

Bước 2: Bạn điều hướng tới ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoft.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v7Bước 3: Bạn bấm chuột phải lên thư mục Microsoft > chọn New > Key và đặt tên khóa mới là Edge.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v8Bước 4: Từ khung bên phải của Edge, bạn bấm chuột phải > chọn New > DWORD (32-bit) Value > đặt tên là SavingBrowserHistoryDisabled.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v9Bước 5: Bạn bấm đúp SavingBrowserHistoryDisabled > nhập 1 vào Value data > bấm OK.

Cách ngăn Chrome, Microsoft Edge lưu dữ liệu và lịch sử duyệt web trên Windows 11v10Bước 6: Ban cho máy tính khởi động lại.

Khi cần phục hồi cho Microsoft Edge lưu dữ liệu, lịch sử duyệt web thì đặt 0 cho SavingBrowserHistoryDisabled hay xóa luôn DWORD này.

Published
Categorized as Tech News

By Nguyen Manh Cuong

Nguyen Manh Cuong is the author and founder of the tvtoolsalterid blog. With over 14 years of experience in Online Marketing, he now runs a number of successful websites, and occasionally shares his experience & knowledge on this blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *